OVER MIJN WERK - ABOUT MY WORKMet mijn werk geef ik een kamer of ruimte vorm. Dit is iets dat nauw verwant is aan architectuur. Ik visualiseer deze lege ruimtes als een groot 3D canvas. Een canvas dat we overal om ons heen vinden. Binnen dit 3D canvas plaats ik herkenbare elementen, zoals (delen van) een stoel, objecten die we dagelijks gebruiken, op een ongewone manier.

Het idee van een raster of 3D canvas begon met het schrijven van mijn afstudeerscriptie over beeldende kunst en de verbeelding van een vierde dimensie. Voor veel mensen staat de vierde dimensie bekend als 'tijd' of 'ruimte-tijd'. Tijdens mijn onderzoek ben ik deze dimensie gaan zien als een ruimte waarin alle perspectieven tegelijkertijd bestaan (een ruimte van puur potentieel). Probeert u zich hierbij uw kopje koffie te visualiseren van alle mogelijke kanten tegelijkertijd...
 
Het is een bijzondere dimensie omdat het zien van alle perspectieven tegelijk impliceert dat je nooit je aandacht fixeert op één kant. Omdat dit voor onze aandacht lastig is, ervaart u uw kop koffie. Ongedefinieerd.
Dit kleine ongedefinieerde moment, tussen het ene perspectief en het andere perspectief, is wat ik wil overbrengen.
Mijn werk kan u als toeschouwer een moment van stilte geven waarin uw stroom van gedachten, aannames en meningen de ruimte krijgt om te reorganiseren. U kunt daarna een nieuw perspectief aannemen.


Non dualisme*: "[...] een werk dat opnieuw de grenzen definieert tussen object and ruimte. Op zoek naar de critieke balans tussen materie en leegte”. Citaat van kunstenaar en tutor Andrew March over Non Dualism

*Non dualisme is de naam van mijn afstudeerwerk in 2009. Het laat een installatie zien die op een exploded view lijkt: rasters van staalkabel houden antieke houten kastelementen zwevend in mijn studio. Één enkele verschuiving van een staalkabel zet de hele compositie in beweging.
 

--- English ---

With my work I try to shape a room or a space. This is something closely related to architecture. I visualize these empty spaces as a 3D canvas. A canvas (or grid) that we can find all around ourselves. Within this 3D canvas I place recognizable elements, like a chair, something we use daily, that aren't normally placed there.

The idea of a grid or 3D canvas first started when I was writing my thesis on visual art and the fourth dimension. For many people the fourth dimension is known to be 'time' or 'space-time'. During my research I had come to see this dimension as a space in which all perspectives exist simultaneously. (A space of pure potential). You could try imagining your cup of coffee from all angles at the same time...
 
It's also a remarkable dimension because seeing all perspectives at the same time means that you never fixate your attention on one perspective. You are experiencing your cup of coffee, but completely undefined.
This small undefined moment, between one perspective (the front side of the cup) and the other perspective (the back side of the cup), is what I want to convey. As a viewer, my work can give you an undefined moment in which your stream of thought can rearrange itself and you are able to take on another, new perspective.


Non dualism*: "[...] a work that re-defines the bounders between object and space, searching for the critical balance between material and emptiness." Artist and tutor Andrew March on Non Dualism

*Non dualism is the title of my graduation work in 2009.  It shows grids of steel cable and elements of an antique linnen closet, floating in my studio.  One single change of a cable will set the whole composition in movement.