VOORSTELLEN, MODELLEN - PROPOSALS, MODELS


Idee voor schouwburg Utrecht, 2009
Idea for schouwburg Utrecht (theatre building), 2009

Voorstel voor gemeentehuis Leiderdorp, 2011
Proposal for commission Leiderdorp, 2011
schetsmodellen voor Non dualism